หน้าแรก

ปฏิทินปี 2556

แสดงความคิดเห็น

Draw Your Own Calendar 2013

แบบทดสอบ 4

แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การชั่ง (Weighing)

แบบทดสอบ 3

แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การบวก ลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

(Positive or negative.)

แบบทดสอบ 2

แสดงความคิดเห็น

 แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่องการวัดความยาว (Measure the length.)

แบบทดสอบ 1

แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 (Numeral)

ใบงานจำนวน

แสดงความคิดเห็น

 

ใบงานนี้เป็นใบงานเรื่อง ของจำนวน โดยให้เติมเครื่องหมาย

มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ

สื่อการสอนอาเซียน

2 ความเห็น

จากที่ได้ดู คลิปการพับกระดาษ เป็นกล่องสี่เหลี่ยม

แล้วเลยนั่งลองทำดู ปรากฎว่าน่าสนใจ

เลยประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์กับอาเซียน

(เรื่อง เงิน)

    

  

   

   

         

Older Entries Newer Entries