หน้าแรก

แบบทดสอบ 4

แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การชั่ง (Weighing)

แบบทดสอบ 3

แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การบวก ลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

(Positive or negative.)

แบบทดสอบ 2

แสดงความคิดเห็น

 แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่องการวัดความยาว (Measure the length.)

แบบทดสอบ 1

แสดงความคิดเห็น

แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 (Numeral)

การพับกระดาษ

แสดงความคิดเห็น

กำลังมองหาสื่อการสอน ที่ดูแปลกๆบ้าง มาเจอคลิปนี้

น่าสนใจมากๆ

เลยเอามาฝากคะ 

 

แหล่งที่มาจาก http://www.youtube.com/watch?v=OMkOOi-SU_M&feature=related

Older Entries