แบบแผนการสอน

ในที่นี้ที่โรงเรียนมีกำหนดให้ส่งแผนการสอนเป็นประจำ

จึงมี แบบการเขียนแผนการสอน มาฝาก

เพื่อเป็นแนวทางให้กับบางท่านได้ หรือเป็นตัวอย่างให้กับผู้สนใจคะ

Advertisements