แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                                    จำนวนคู่  คือ  จำนวนที่จับคู้กันได้พอดี

                                    จำนวนคี่  คือ  จำนวนที่จับคู่กันแล้วไม่พอดี (เหลือ 1)

Advertisements