การพับกระดาษในแบบนี้

สามารถนำใช้ฝึกทักษะให้กับนักเรียนได้

แหล่งที่มาจาก http://www.youtube.com/watch?v=fc1X8VJBfDA&feature=colike