จากที่ได้ดู คลิปการพับกระดาษ เป็นกล่องสี่เหลี่ยม

แล้วเลยนั่งลองทำดู ปรากฎว่าน่าสนใจ

เลยประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์กับอาเซียน

(เรื่อง เงิน)

    

  

   

   

         

Advertisements