ตารางการแข่งขัน สพป. 11/10/55

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ปฐมวัย

รวมทุกกิจกรรมสพป.และสพม.

แหล่งข้อมูลจาก :  http://www.rayong62.net/rayong62/

 

Advertisements