เกณฑ์การแข่งขัน

การศึกษาปฐมวัย

ภาษาไทย

ภาษาต่างประเทศ

วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพลศึกษา

การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์

ศิลปะ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)

การศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)

Advertisements