บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

เริ่ม 1 มกราคม 2555

 

                                       ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

 

แหล่งที่มาจาก :  http://www.moe.go.th/websm/2012/apr/104.html

Advertisements