เนื่องจาก การเรียนโจทย์ปัญหา จะเป็นปัญหากับครูผู้สอนมาก เพราะโจทย์แต่ละข้อจะยาวมาก

นักเรียนจะต้องใช้เวลานานในการลอกโจทย์ จึงแก้ปัญหาโดยครูจะทำใบงานโจทย์ปัญหาขึ้นมา

ให้นักเรียน เขียนประโยคสัญลักษณ์ และหาคำตอบ พร้อมกันนั้นให้ใช้สีขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์กำหนด

IMG_0009 IMG_0008

Advertisements