ลำดับ

เขตพื้นที่ฯ

ลิงค์เว็บเขต

ไฟล์ประกาศ

แผนที่

1

กรุงเทพมหานคร

เว็บเขต

ไม่เปิดสอบ 

  ดูประกาศ

2

นนทบุรี เขต 1

เว็บเขต

คลิก UPdate

แผนที่

3

นนทบุรี เขต 2

เว็บเขต

คลิก UPdate

 แผนที่

4

ปทุมธานี เขต 1

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

5

ปทุมธานี เขต 2

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

6

สมุทรปราการ เขต 1

เว็บเขต

คลิก UPdate

 แผนที่

7

นราธิวาส เขต 2

เว็บเขต

คลิก UPdate

 …

8

นราธิวาส เขต 3

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

9

ปัตตานี เขต 1

เว็บเขต

คลิก UPdate

  …

10

ยะลา เขต 3

เว็บเขต

คลิก UPdate

 แผนที่

11

ชุมพร เขต 1

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

12

สุราษฎร์ธานี เขต 1

เว็บเขต

ไม่เปิดสอบ 

 ดูประกาศ

13

สุราษฎร์ธานี เขต 2

เว็บเขต

ยกเลิกสอบ

 

14

สุราษฎร์ธานี เขต 3

เว็บเขต

คลิก UPdate

 แผนที่

15

กระบี่

เว็บเขต

คลิก UPdate

 แผนที่

16

พังงา

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

17

ระนอง

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

18

กาญจนบุรี เขต 2

เว็บเขต

คลิก UPdate

 …

19

กาญจนบุรี เขต 3

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

20

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

เว็บเขต

คลิก UPdate

 …

21

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

22

ราชบุรี เขต 2

เว็บเขต

คลิก UPdate  

23

สุพรรณบุรี เขต 2

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

24

สุพรรณบุรี เขต 3

เว็บเขต

คลิก UPdate

 …

25

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

เว็บเขต

คลิก UPdate

  …

26

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

27

ลพบุรี เขต 2

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

28

สระบุรี เขต 2

เว็บเขต

คลิก UPdate

 …

29

กำแพงเพชร เขต 1

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

30

กำแพงเพชร เขต 2

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

31

ตาก เขต 2

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

32

นครสวรรค์ เขต 2

เว็บเขต

คลิก UPdate

 …

33

เพชรบูรณ์ เขต 3

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

34

เชียงราย เขต 2

เว็บเขต

คลิก UPdate

 …

35

เชียงราย เขต 3

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

36

เชียงใหม่ เขต 3

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

37

เชียงใหม่ เขต 5

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

38

เชียงใหม่ เขต 6

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

39

ลำปาง เขต 3

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

40

เลย เขต 3

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

41

สกลนคร เขต 1

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

42

บึงกาฬ

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

43

อุดรธานี เขต 4

เว็บเขต

คลิก UPdate

 …

44

อุบลราชธานี เขต 3

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

45

นครราชสีมา เขต 3

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

46

ศรีสะเกษ เขต 3

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

47

สุรินทร์ เขต 3

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

48

จันทบุรี เขต 1

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

49

จันทบุรี เขต 2

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

50

ชลบุรี เขต 2

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

51

ชลบุรี เขต 3

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

52

ตราด

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

53

ระยอง เขต 1

เว็บเขต

คลิก UPdate

 …

54

สพม.1

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

55

สพม.2

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

56

สพม.3

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

57

สพม.4

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

58

สพม.5

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

59

สพม.6

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

60

สพม.7

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

61

สพม.8

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

62

สพม.9

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

63

สพม.10

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

64

สพม.11

เว็บเขต

ไม่เปิดสอบ 

  ดูประกาศ

65

สพม.13

เว็บเขต

คลิก UPdate

 …

66

สพม.14

เว็บเขต

คลิก UPdate

  …

67

สพม.15

เว็บเขต

คลิก UPdate

 …

68

สพม.17

เว็บเขต

คลิก UPdate

แผนที่

69

สพม.18

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

70

สพม.20

เว็บเขต

คลิก  UPdate

 

71

สพม.25

เว็บเขต

คลิก  UPdate

 

72

สพม.29

เว็บเขต

คลิก UPdate

 …

73

สพม.30

เว็บเขต

คลิก UPdate

 …

74

สพม.31

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

75

สพม.32

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

76

สพม.33

เว็บเขต

คลิก UPdate

 

77

สพม.36

เว็บเขต

คลิก UPdate

 แผนที่

78

สพม.39

เว็บเขต

คลิก UPdate

 แผนที่

79

สพม.40

เว็บเขต

คลิก UPdate

แผนที่

80

สพม.41

เว็บเขต

คลิก UPdate

 แผนที่

81

สพม.42

เว็บเขต

คลิก UPdate

แผนที่

82

สำนักฯ การศึกษาพิเศษ

เว็บเขต

คลิก UPdate

 แผนที่
ประกาศเพิ่มเติม (อัพเดท 23 เมษายน 2556) 
83 ชุมพร เขต 2 เว็บเขต คลิก UPdate แผนที่

ขอขอบคุณที่มา จากเว็ปไซด์ http://www.kruwandee.com/news-id6223.html

Advertisements