ให้นักเรียนนำภาพรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ ด้านล่างที่กำหนด

มาวาดลงในร้านค้าที่กำหนดให้

IMG_0003

Advertisements