ตัวอย่าแผนผังความคิด สร้างขึ้นเองให้นักเรียนเลือกทำตามแบบที่ตนชอบ

5 4 3 2 1

Advertisements