หน้าแรก

My mapping

ใส่ความเห็น

ตัวอย่าแผนผังความคิด สร้างขึ้นเองให้นักเรียนเลือกทำตามแบบที่ตนชอบ

5 4 3 2 1

โฆษณา

ผลงานนักเรียนเรื่องการหาร

ใส่ความเห็น

Camera360_2013_5_26_111949 Camera360_2013_5_26_111959 Camera360_2013_5_26_112009

ผลงานนักเรียนเรื่อง เงิน

4 ความเห็น

ใบงานเรื่อง เงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Camera360_2013_5_26_111508 Camera360_2013_5_26_111534 Camera360_2013_5_26_111554 Camera360_2013_5_26_111603

ผลงานนักเรียนเรื่องรูปเรขาคณิต

ใส่ความเห็น

Camera360_2013_5_26_110010 Camera360_2013_5_26_110023 Camera360_2013_5_26_110043 Camera360_2013_5_26_110110

รูปเรขาคณิต

ใส่ความเห็น

ให้นักเรียนนำภาพรูปเรขาคณิต 2 มิติ และ 3 มิติ ด้านล่างที่กำหนด

มาวาดลงในร้านค้าที่กำหนดให้

IMG_0003

ใบงานคณิตศาสตร์

ใส่ความเห็น

ใบงานคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะกระบวนการคิด

ใบงาน

ใส่ความเห็น

ใบงานรวม

Older Entries