หน้าแรก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62

ใส่ความเห็น

ตารางการแข่งขัน สพป. 11/10/55

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ

กิจกรรมท้องถิ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม)

ปฐมวัย

รวมทุกกิจกรรมสพป.และสพม.

แหล่งข้อมูลจาก :  http://www.rayong62.net/rayong62/

 

Advertisements

ปฏิทินปี 2556

ใส่ความเห็น

Draw Your Own Calendar 2013

แบบทดสอบ 4

ใส่ความเห็น

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การชั่ง (Weighing)

แบบทดสอบ 3

ใส่ความเห็น

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การบวก ลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

(Positive or negative.)

แบบทดสอบ 2

ใส่ความเห็น

 แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่องการวัดความยาว (Measure the length.)

แบบทดสอบ 1

ใส่ความเห็น

แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 (Numeral)

ใบงานจำนวน

ใส่ความเห็น

 

ใบงานนี้เป็นใบงานเรื่อง ของจำนวน โดยให้เติมเครื่องหมาย

มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ

Older Entries Newer Entries