หน้าแรก

แบบทดสอบ 4

ใส่ความเห็น

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การชั่ง (Weighing)

Advertisements

แบบทดสอบ 3

ใส่ความเห็น

แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การบวก ลบ จำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000

(Positive or negative.)

แบบทดสอบ 2

ใส่ความเห็น

 แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่องการวัดความยาว (Measure the length.)

แบบทดสอบ 1

ใส่ความเห็น

แบบทดสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง จำนวนนับไม่เกิน 1,000 (Numeral)

การพับกระดาษ

ใส่ความเห็น

กำลังมองหาสื่อการสอน ที่ดูแปลกๆบ้าง มาเจอคลิปนี้

น่าสนใจมากๆ

เลยเอามาฝากคะ 

 

แหล่งที่มาจาก http://www.youtube.com/watch?v=OMkOOi-SU_M&feature=related

จำนวนคู่ จำนวนคี่

ใส่ความเห็น

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

                                    จำนวนคู่  คือ  จำนวนที่จับคู้กันได้พอดี

                                    จำนวนคี่  คือ  จำนวนที่จับคู่กันแล้วไม่พอดี (เหลือ 1)

ใบงาน จำนวนนับไม่เกิน1,000

ใส่ความเห็น

ใบงาน จำนวนนับไม่เกิน1,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ตัวเลขอารบิก

การอ่านและการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนนับ 100-999, 1,000 และศูนย์ ซึ่งตัวเลขเป็นสัญลักษณ์แสดงจำนวน

การอ่านและการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือ   แสดงจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ให้ถูกต้อง จะทำให้สื่อสารได้ถูกต้อง

Older Entries