หน้าแรก

ใบงานคณิตศาสตร์

ใส่ความเห็น

ใบงานคณิตศาสตร์ ฝึกทักษะกระบวนการคิด

Advertisements

ใบงานจำนวน

ใส่ความเห็น

 

ใบงานนี้เป็นใบงานเรื่อง ของจำนวน โดยให้เติมเครื่องหมาย

มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับ